คำถาม และ ความคิดเห็นของท่าน
ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่องานบริการซักรีดของเรา
ทุกความคิดเห็นของท่านจะถูกส่งไปยังผู้บริหารของบริษัทฯโดยตรง หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการแสดงความคิดเห็นต่องานบริการของเรา หรือพบปัญหาจากการดำเนินงาน


กรุณากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากท่านไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ท่านใช้บริการใดจากภูเก็ตซักรีด?
บริการซักรีดผ้าชนิดต่างๆ ของโรงแรม
บริการซักรีดเสื้อผ้าของผู้ใช้บริการรายย่อย
ท่านให้คะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพของผ้าที่ผ่านการซักรีดจากภูเก็ตซักรีดอย่างไร?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ท่านให้คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการของพนักงานที่ภูเก็ตซักรีดอย่างไร?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ท่านให้คะแนนความพึงพอใจต่องานบริการโดยรวมของภูเก็ตซักรีดอย่างไร?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ท่านใช้บริการซักรีดที่สาขาใด (สำหรับผู้ใช้บริการรายย่อยเท่านั้น)
บิ๊กซี (ร้านบียอนด์)
เดอะ รอยัล เพลส (ร้านลากูน)
ลามไลท์ (ร้านลากูน)
บริการรับ-ส่งถึงที่พัก
ชื่อ (กรุณาให้ข้อมูล)
หมายเลขโทรศัพท์ (กรุณาให้ข้อมูล)
อีเมล์ (กรุณาให้ข้อมูล)
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่องานบริการของเรา
กรุณาให้รายละเอียดในช่องด้านล่าง (ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของเรา)
 
จาก: คุณวิรัตน์ โชคลานา
Assistant Night Manager (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

" การบริการที่รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม สภาพผ้าที่ออกมา สะอาด หอม เรียบร้อยดี "
จาก: คุณอำนวย แซ่น่ำ
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม กะรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" บริษัท ภูเก็ตซักรีด เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งผ้าตรงเวลาได้ทันความต้องการของลูกค้ามีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้ บริการดี ใส่ใจลูกค้า "
จาก: คุณวราภรณ์ คำสุรีย์
ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม/บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ท (ป่าตอง)

  • พนักงานสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • ความสะอาดดี รักษาคุณภาพของ
    ความสะอาดได้ดี
  • ให้ความร่วมมือกับองค์กรดี ในเวลาที่ร้องขอเพิ่มจากสัญญา
  • ยอมรับและแก้ไขปรับปรุงในข้อตำหนิ
จาก: คุณพิเชษฐ์ เมืองสุวรรณ
Executive Housekeeper (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม บ้านไทย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ผ้าสะอาด ได้มาตรฐาน เคมีที่ใช้ไม่ทำลายอายุงานของผ้า บริการตรงเวลา เมื่อมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษก็ให้ความร่วมมือดี พนักงานสุภาพ-เรียบร้อย ช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานโรงแรมโดยไม่ต้องร้องขอ "
จาก: คุณสมศรี พึ่งแรง
Housekeeping director (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม ภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ได้ไปเยี่ยมชมแล้ว ก็รู้สึกมั่นใจในการทำงานเพราะเป็นระบบมีมาตรฐาน อุปกรณ์ทันสมัย ครบครัน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความชำนาญงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพของการซักรีด และมั่นใจที่เลือกใช้บริการกับภูเก็ตซักรีด "
จาก: คุณจำรัส ทอดทิ้ง
หัวหน้าฝ่ายซักรีด (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม คลับเมด ภูเก็ต

"เรื่องบริการของภูเก็ตซักรีดต่อโรงแรมคลับเมด ดีมาตลอด ให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที คุณภาพดีมาตลอด ในเรื่องของเวลารับส่งมีปัญหาน้อยมาก ทางโรงแรมคลับเมดก็เชื่อมั่นและใช้บริการของ บริษัท ภูเก็ตซักรีด มาตลอด 27 ปี"
© Copyright 2012 www.phuketlaundry.co.th All rights reserved. Design & Develop by PhuketWindow.com