เครื่องอบผ้า
 
        
          ภูเก็ตซักรีดมีเครื่องอบผ้าหลายขนาด คือ ขนาด 200 ปอนด์, 170 ปอนด์ และ 100 ปอนด์ สำหรับการอบผ้าชนิดต่างๆของโรงแรม พนักงานที่ภูเก็ตซักรีดจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี เนื่องจากผ้าต่างชนิดในจำนวนที่ต่างกันจะต้องใช้อุณหภูมิและเวลาในการอบผ้าที่แตกต่างกันเพื่อรักษาสภาพของเนื้อผ้า และคุณภาพของผ้า ในขั้นตอนการอบผ้านี้ นอกจากความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานแล้ว สภาพของเครื่องอบผ้าก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ เนื่องจากใยผ้าที่ตกค้างอยู่หลังจากการใช้เครื่องอบผ้าจะส่งผลถึงอุณหภูมิของการอบผ้า และคุณภาพของงานบริการซักรีด พนักงานจึงต้องทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องอบผ้าอย่างสม่ำเสมอ

          ภูเก็ตซักรีดมีเครื่องอบผ้าขนาดเล็ก เพื่อใช้สำหรับการอบเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ทุกประเภท โดยพนักงานสามารถเลือกโปรแกรมการอบผ้าที่เหมาะสำหรับเนื้อผ้าแต่ละประเภท เนื่องจากเนื้อผ้าที่แตกต่างกันถูกถักทอมาจากเส้นใยที่ต่างชนิดกัน เช่น เส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งเส้นใยที่แตกต่างกันนี้เหมาะกับอุณหภูมิในการอบผ้าที่ต่างกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของประเภทเนื้อผ้า และในเรื่องของการใช้เครื่องอบผ้าให้เหมาะกับประเภทของเนื้อผ้า
จาก: คุณวิรัตน์ โชคลานา
Assistant Night Manager (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

" การบริการที่รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม สภาพผ้าที่ออกมา สะอาด หอม เรียบร้อยดี "
จาก: คุณอำนวย แซ่น่ำ
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม กะรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" บริษัท ภูเก็ตซักรีด เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งผ้าตรงเวลาได้ทันความต้องการของลูกค้ามีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้ บริการดี ใส่ใจลูกค้า "
จาก: คุณวราภรณ์ คำสุรีย์
ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม/บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ท (ป่าตอง)

  • พนักงานสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • ความสะอาดดี รักษาคุณภาพของ
    ความสะอาดได้ดี
  • ให้ความร่วมมือกับองค์กรดี ในเวลาที่ร้องขอเพิ่มจากสัญญา
  • ยอมรับและแก้ไขปรับปรุงในข้อตำหนิ
จาก: คุณพิเชษฐ์ เมืองสุวรรณ
Executive Housekeeper (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม บ้านไทย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ผ้าสะอาด ได้มาตรฐาน เคมีที่ใช้ไม่ทำลายอายุงานของผ้า บริการตรงเวลา เมื่อมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษก็ให้ความร่วมมือดี พนักงานสุภาพ-เรียบร้อย ช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานโรงแรมโดยไม่ต้องร้องขอ "
จาก: คุณสมศรี พึ่งแรง
Housekeeping director (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม ภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ได้ไปเยี่ยมชมแล้ว ก็รู้สึกมั่นใจในการทำงานเพราะเป็นระบบมีมาตรฐาน อุปกรณ์ทันสมัย ครบครัน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความชำนาญงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพของการซักรีด และมั่นใจที่เลือกใช้บริการกับภูเก็ตซักรีด "
จาก: คุณจำรัส ทอดทิ้ง
หัวหน้าฝ่ายซักรีด (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม คลับเมด ภูเก็ต

"เรื่องบริการของภูเก็ตซักรีดต่อโรงแรมคลับเมด ดีมาตลอด ให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที คุณภาพดีมาตลอด ในเรื่องของเวลารับส่งมีปัญหาน้อยมาก ทางโรงแรมคลับเมดก็เชื่อมั่นและใช้บริการของ บริษัท ภูเก็ตซักรีด มาตลอด 27 ปี"
© Copyright 2012 www.phuketlaundry.co.th All rights reserved. Design & Develop by PhuketWindow.com