ปี พ.ศ. 2506 นายอ๋อง ซิมผ่าย (ต้นตระกูลถาวรว่องวงศ์) ได้เปิดโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต คือโรงแรมถาวรภูเก็ต ซึ่ง ณ ตอนนั้นมีโรงแรมที่ห้องพักติดเครื่องปรับอากาศอยู่เพียง 2 แห่ง ใน 14 จังหวัดภาคใต้ คือ โรงแรมถาวรภูเก็ต จ.ภูเก็ต และโรงแรมคิงส์ จ.สงขลา ด้วยความเป็นเครือญาติกัน ครอบครัวเพ็ชรวรุณจึงได้เริ่มต้นกิจการซักรีด โดยรับซักรีดผ้าชนิดต่างๆให้กับโรงแรมถาวรภูเก็ต การทำซักรีดในขณะนั้นมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีไม่มากนัก จึงเน้นไปที่การใช้แรงงานคนเป็นหลัก

       จนกระทั่งในปี พ.ศ.2522 ครอบครัวเพ็ชรวรุณ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของประเทศ และในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เวลานั้น โรงแรมต่างๆ เริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้เกิดอุปสงค์ต่องานบริการซักรีดผ้าของโรงแรมหลากหลายระดับ ที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพ งานบริการ และความตรงต่อเวลา ครอบครัวเพ็ชรวรุณจึงได้ระดมเงินทุน เพื่อจัดตั้ง บริษัท ภูเก็ตซักรีด จำกัด ขึ้น

     ด้วยเงินทุนจำนวนไม่มากนัก คุณพ่อเกียรติ เพ็ชรวรุณ คุณประกิจ เพ็ชรวรุณ บุตรชายคนโต และคุณภูฉัตร เพ็ชรวรุณ บุตรชายคนที่สามของครอบครัวได้เริ่มต้นวางระบบโรงงานโดยใช้เครื่องจักร ผสมผสานกับการใช้แรงงาน โดยได้มีการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด จวบจนปีพ.ศ. 2537 คุณประกอบ เพ็ชรวรุณ บุตรชายคนที่สอง ได้เข้ามารับงานบริหารโรงงานเป็นต้นมา

     ภูเก็ตซักรีด ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาร่วมกับพี่น้องชาวภูเก็ต และชาวไทยทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่การแพร่ระบาดของ โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่2009 เหตุการณ์ซึนามิ และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ และจังหวัดภูเก็ต เมื่อสถานการณ์ด้านต่างๆ มีความมั่นคงมากขึ้น ภูเก็ตซักรีด จึงเริ่มขยายกิจการ และเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองต่อการขยายกิจการของโรงแรมต่างๆ ที่มีจำนวนผู้เข้าพักเพิ่มมากขึ้น

และเพื่อการลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากงานให้บริการซักรีดมีต้นทุนค่อนข้างสูงและแปรผันตามค่าแรงงาน และราคาพลังงานในตลาดโลก ในขณะที่ราคาค่าบริการซักรีดไม่สามารถปรับขึ้นได้มากนัก

     บริษัท ภูเก็ตซักรีด จำกัด มีวิสัยทัศน์ คือ “มุ่งมั่น พัฒนา สู่ระดับสากล” ได้เติบโตและพัฒนาควบคู่กับจังหวัดภูเก็ต โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการ และให้ความสำคัญกับพนักงานและสังคมโดยรวม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการในฐานะหนึ่งหน่วยธุรกิจที่อยู่ร่วมในสังคม และสามารถสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆให้แก่สังคมได้ นอกจากนี้ ภูเก็ตซักรีด ยังมุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยี ไปพร้อมกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความเข้าใจในงานบริการซักรีดอย่างแท้จริง

     คุณประกอบ เพ็ชรวรุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และพนักงานยังคงมุ่งมั่นและพัฒนา ภูเก็ตซักรีด เพื่อสร้างงานบริการซักรีดที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อสร้างชื่อ ภูเก็ตซักรีด ในฐานะแบรนด์ไทยให้ก้าวไปในระดับสากล ปัจจุบัน ภูเก็ตซักรีดเป็นผู้ให้บริการซักรีดแก่โรงแรมต่างๆ ในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และพังงา

จาก: คุณวิรัตน์ โชคลานา
Assistant Night Manager (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม อันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

" การบริการที่รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม สภาพผ้าที่ออกมา สะอาด หอม เรียบร้อยดี "
จาก: คุณอำนวย แซ่น่ำ
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม กะรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" บริษัท ภูเก็ตซักรีด เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งผ้าตรงเวลาได้ทันความต้องการของลูกค้ามีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้ บริการดี ใส่ใจลูกค้า "
จาก: คุณวราภรณ์ คำสุรีย์
ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม/บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ท (ป่าตอง)

  • พนักงานสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • ความสะอาดดี รักษาคุณภาพของ
    ความสะอาดได้ดี
  • ให้ความร่วมมือกับองค์กรดี ในเวลาที่ร้องขอเพิ่มจากสัญญา
  • ยอมรับและแก้ไขปรับปรุงในข้อตำหนิ
จาก: คุณพิเชษฐ์ เมืองสุวรรณ
Executive Housekeeper (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม บ้านไทย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ผ้าสะอาด ได้มาตรฐาน เคมีที่ใช้ไม่ทำลายอายุงานของผ้า บริการตรงเวลา เมื่อมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษก็ให้ความร่วมมือดี พนักงานสุภาพ-เรียบร้อย ช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานโรงแรมโดยไม่ต้องร้องขอ "
จาก: คุณสมศรี พึ่งแรง
Housekeeping director (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม ภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

" ได้ไปเยี่ยมชมแล้ว ก็รู้สึกมั่นใจในการทำงานเพราะเป็นระบบมีมาตรฐาน อุปกรณ์ทันสมัย ครบครัน พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความชำนาญงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพของการซักรีด และมั่นใจที่เลือกใช้บริการกับภูเก็ตซักรีด "
จาก: คุณจำรัส ทอดทิ้ง
หัวหน้าฝ่ายซักรีด (สิงหาคม พ.ศ.2555)
โรงแรม คลับเมด ภูเก็ต

"เรื่องบริการของภูเก็ตซักรีดต่อโรงแรมคลับเมด ดีมาตลอด ให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที คุณภาพดีมาตลอด ในเรื่องของเวลารับส่งมีปัญหาน้อยมาก ทางโรงแรมคลับเมดก็เชื่อมั่นและใช้บริการของ บริษัท ภูเก็ตซักรีด มาตลอด 27 ปี"
© Copyright 2012 www.phuketlaundry.co.th All rights reserved. Design & Develop by PhuketWindow.com